wat kan ik doen

productie:
nieuwe makers ondersteunen bij conceptregie, casting en het zoeken van een vestigingsplaats. bij het opstellen van subsidieaanvragen en het zoeken van speelplekken. bij uitbreiding van hun netwerk, in het bestuur en als aandrager van ideeën.

programmering:
podia op het spoor zetten van nieuw talent en hen helpen bij het opzetten van festivals(meikaas voor jong cabarettalent). dwarsverbindingen aanbrengen in programmering van verschillende disciplines. contacten leggen met nieuw publiek als blikopener.

organisatie:
voorlichting geven over voorstellingen. meet and greet met makers organiseren. vertellen over ontwikkelingen in het theater. invulling geven aan feesten met een cultureel karakter voor bedrijven en verenigingen.
overheid adviseren in kunstbeleid. cultuurnota’s helpen opstellen. politieke partijen voorlichten over culturele ontwikkelingen. toetreden tot adviescommissies.

 

educatie:

ik heb veel ervaring op het gebied van de kunst-educatie. vanaf het begin van mijn loopbaan ben ik op dat terrein actief geweest als docent, regisseur, acteur maar vooral als stimulator. het leren kijken, leren luisteren en leren lezen zijn de pijlers waarop mijn interactieve aanpak is gebaseerd.